DE SLEUTEL IN EIGEN HANDEN

Een vertaling uitbesteden is niet altijd evident

De kwaliteit van de vertaling zal immers ook afhangen van de keuze van het vertaalbureau. Als uitbesteder van de vertaling, ligt de sleutel gelukkig in uw handen. Er zijn tips die in belangrijke mate kunnen bijdragen tot de finale kwaliteit.

Vertel ons wat u echt nodig heeft...

  • Is de vertaling gewoon bedoeld ter info? Of moet uw document worden gepubliceerd?
  • Definieer de doelgroep van de vertaling: niet alleen geografisch, maar ook of het leespubliek specialisten zijn, of het veel ruimer gaat,...

Extra info is welkom

  • Bezorg ons gelijksoortig werk dat vroeger reeds werd vertaald en goedgekeurd (zowel bron- als doeltekst in elektronische vorm).
  • Illustraties kunnen nuttig zijn voor de vertaler, zelfs al moet er niets worden van vertaald. Ze kunnen dubbelzinnigheden in de tekst verduidelijken, of net aan het licht brengen

Spoedvertaling

Een vertaler kan gemiddeld tussen 1500 en 3000 woorden per dag vertalen (afhankelijk van de complexiteit). We spreken van een dringende vertaling wanneer gedurende de avond, soms ook al eens tijdens de nacht moet worden doorgewerkt of indien de vertaler een lopende vertaalopdracht onverwijld moet onderbreken. Dit zou aanleiding kunnen geven tot hogere kosten. Een meerprijs voor een dringende vertaling wordt alleen toegepast wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen bij het aanvaarden van de opdracht.

De tekst opsplitsen tussen meerdere vertalers is een optie. Hou dan wel rekening met eventuele stijlverschillen! Wees vooral realistisch en voorzie voldoende tijd voor een kwalitatieve vertaling

Feedback en langetermijnvisie

  • Geef feedback op het uitgevoerde werk. Bij de volgende gelegenheid kunnen we rekening houden met uw specifieke vereisten en wensen.
  • Een beter begrip en kennis van uw filosofie en uw producten is een meerwaarde. Bij Conducta is onze langetermijnrelatie met de klant gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en samenwerking. Een partner waarvan u weet dat u er kunt op rekenen.

Neem contact met ons op:

Conducta bvba
Lieven Bauwensstraat 20
B-8200 Brugge – België

Filiaal & correspondentieadres:
Jozef Mommenstraat 1-32
B-8300 Knokke - Belgium

Tel: +32 50 31 38 40
Fax: +32 50 31 37 34
E-mail: info@conducta-translations.com